duminică, 27 mai 2012

Fuziunea dimensiunilor - un material excepţional!!!

Buna seara si bine v-am regasit !

Reincep postarile cu noutati despre energia noii ere aplicata vietii noastre zilnice :


Mesaje din Constelaţia Pleiadelor – Fuziunea dimensiunilor (un material excepţional !!!)


Simpla participare la viaţă este un beneficiu enorm. Existenţa în dimensiunile fizice vă oferă experienţe şi caracteristici pe care nu le veţi găsi nicăieri altundeva. Apartenenţa la materia terestră şi existenţa într-un cadru temporal cate începe de acum 200.000 până la 300.000 de ani este un câştig imens, pentru că vă aflaţi într-un loc unde întunericul îşi exercită controlul. Ca să vă menţineţi o mină veselă şi relaxată v-a fost extrem de dificil. Dacă vă gândiţi doar la istoria modernă, vă daţi seama cât de rare au fost momentele când oamenii s-au simţit bine. De aceea, trebuie să adoptaţi cu orice preţ starea de bine, pentru a-i convinge şi pe cei din jur să o facă.

Pentru existenţa pe Pământ s-a dat, de mult timp încoace, o luptă crâncenă între lumină şi întuneric. Unii ar înţelege din asta lupta între bine şi rău, între angelic şi diabolic. Noi credem că este pur şi simplu o zonă unde se aplică anumite legi, mai ales că nu este singura care trece prin astfel de încercări.

Sunteţi unici prin puterea extraordinară pe care v-o conferă structura biogenetică, pe care nici nu v-aţi imaginat-o până acum. E interesant să vă privim cum luptaţi din răsputeri să faceţi anumite lucruri, doar pentru că aţi fost convinşi până acum că acest procent minuscul al potenţialului vostru e limita de care vă puteţi servi. Adevărul este că sunteţi fiinţe grandioase, făcute după chipul şi asemănarea zeilor.

În ciuda darurilor primite, asupra voastră s-a exercitat un control atât de sever, încât negarea voastră continuă le-a eliminat. Majoritatea vă folosiţi doar trei său patru procente din potenţialul maxim. Cei mai avansaţi abia dacă ajungeţi la douăsprezece până la cincisprezece procente. Atunci la ce nivel vă situaţi? Unde sunt celelalte optzeci până la nouăzeci de procente? Cum s-ar manifesta concret aceste nouăzeci de procente? Ele abia acum se trezesc din starea de latenţă, iar ochii arhaici îşi vor aminti şi vor vedea puterile eului.

Când se deschid aceşti ochi vă veţi recunoaşte adevăratul potenţial şi veţi înceta gâlceava cu voi înşivă. Veţi refuza discursurile despre limite pentru a elimina frânele care vă blocau evoluţia.

In vremea Egiptului arhaic era nevoie de mai multe existenţe pentru ca preoţii să îşi poată deschide complet aceşti ochi către alte realităţi. Erau special pregătiţi să se reîncarneze în cadrul unor familii atent selecţionate pentru a-şi aminti identitatea. Părinţii ştiau dinainte ce copii vor avea întrucât aflaseră prin vis. Mamele ştiau cine le va ocupa pântecul înainte chiar de concepţie. Ochii erau mult mai larg dechişi în acele vremuri şi puteau accesa mult mai multe realităţi. Egiptenii îi numeau ochi ai lui Horus pentru că puteau privi în multe lumi diferite—cea a trezirii şi cea a somnului, a morţii şi a visului.

Cei care doriţi să redeschideti aceşti ochi, maeştri ai redeşteptării, v-aţi pregătit pentru aceste lucruri pe parcursul multor altor reîncarnări. A sosit vremea să încorporaţi aceste exerciţii într-un sistem total diferit de viaţa în templu—în ceva care nu vă permite să ocupaţi un loc într-o ierarhie pentru meritele voastre. Sunteţi renegaţi acum, fiţi convinşi că societatea nu vă aşteaptă cu braţele deschise, cum se făcea în vremea Egiptului antic. Aceste talente nu vor putea fi utilizate într-un cadru oficial, nici măcar în cadrul unei secte. Încă nu e momentul să oficializăm. Ţineţi-vă de ritmul prin care corpul şi sufletul vostru reuşesc să utilizeze aceste talente.

Nu fiţi dezamăgiţi dacă nu reuşiţi să menţineţi ritmul pe care vi-l impune eul. El are ochi doar pentru o singură parte din voi. Sufletul, ochii lui Horus care vă scrutează interiorul, are o viziune total diferită asupra voastră. Numai prin cunoaşterea nevoilor personale, a constituţiei voastre corporale şi a alcătuirii interne veţi menţine ritmul care vi se potriveşte.

Azilele sunt pline de persoane care şi-au deschis aceşti ochi interiori, dar nu au înţeles viziunile pe care le-au recepţionat; aceşti oameni nu-şi vor regăsi în veci spiritualitatea. În lipsa unei locaţii limpezi la care să te conectezi, echilibrul delicat din sistemul nervos se va strica.

Sistemul nervos vi se dezvoltă rapid şi puteţi să-i vedeţi evoluţia. Din când în când, vă sincronizaţi cu pulsaţia care vă poartă dincolo de realitatea fizică—adică dincolo de identitatea voastră tridimensională. Suferiţi în acele momente un transfer în alt nivel de vibraţii, unde sunteţi capabili să vedeţi, să simţiţi într-o altă natură, una extraordinară. De cele mai multe ori, urmează faza de negare, deoarece mintea logică nu mai poate oferi explicaţii şi blochează accesul la respectiva experienţă, la amintirea ei.

Cel mai bine ar fi să vă bazaţi numai pe intuiţie—să aveţi încredere în ceea ce simţiţi, chiar dacă nu are nici cea mai mică legătură cu logica. Chiar dacă în aparenţă nu ajungeţi nicăieri, păstraţi-vă răbdarea, pentru că altfel puteţi cădea în capcană. Fiţi asemeni ţestoasei; care se mişcă agale, când şi când intră în carapace şi se deschide universului ei interior, este întotdeauna în legătură cu pământul pe care se deplasează şi vede bine împrejur.

Dacă doriţi să primiţi mai repede acest dar al viziunii, spuneţi-o răspicat. Gândiţi-o. Gândul este un creator. Dacă în gând purtaţi dorinţa de a vă accelera creşterea şi dobândirea puterilor, vi se va întâmpla şi în realitate. La fel, ori de câte ori vă îndoiţi, îndoiala este şi ea un gând, care se va împlini de la sine. Îndoiala opreşte procesul de expansiune fiindcă exprimă negarea pe care o atribuiţi darului pe care ar fi trebuit să-l primiţi.

.........Pentru cei care veniţi din vechime—care aveţi la activ o experienţă bogată a vizionarismului—avem o misiune specială, aceea de a vă deschide ochii arhaici şi de a retrezi o cunoaştere veche, aminitirea ei îngropată adânc în voi. Activaţi-vă acestă vedere, înţelegeţi ce vi se desfăşoară dinaintea ochilor, tălmăciţi viziunea şi celorlalţi. Veţi ajunge să vă recunoaşteţi adevărata identitate, printr-o fuziune generalizată a conştiinţei.

Doar de voi depinde să vă descătuşaţi şi să faceţi pasul înainte. Am discutat înainte despre sistemul de credinţe şi despre cât de important este gândul. Încă o dată ţinem să precizăm că voi înşivă sunteţi întrupaţi din gând, că gândul este o entitate autonomă, că se constituie în esenţă înţelegerii, manipulării, controlului asupra acestei lumi. Transferul procesului din sfera intelectului în cea a fizicului, modificarea implicită a felului în care trăiţi vor determina activarea ochilor arhaici.

Rememorarea istoriei integrale a propriului suflet va implica diminuarea în importanţă a eului corporal actual. Încă din cele mai vechi timpuri v-aţi manifestat plenar esenţa magnifică şi, în continuare, multe faţete ale eului încă scapă percepţiei voastre. Dacă am asemui existenţa cu un tom de un metru grosime, voi v-aţi situa abia în primele două pagini, o dată cu apariţia mişcării New Age. Prin vieţile voastre viitoare, veţi parcurge volumul în întregime.

Un val ameţitor de informaţii vă va spulbera cunoştinţele de istorie geologică şi biologică.
Dezintegrarea identităţii voastre limitate este menită să ducă la formarea unui respect profund faţă de toate celelalte identităţi asumate de voi în trecut, la înţelegerea importanţei lor ca parte şi ca sumă.
Prosternaţi-vă în faţa fiecăreia, chit că aţi fi fost culegători de căpşune sau aţi fi scormonit prin tomberoane după vreun chiştoc de ţigară. Nu blocaţi focul primordial care caută să se exteriorizeze prin voi. Individualitatea v-o puteţi exprima întotdeauna, atunci când este cazul. Chiar şi când energiile infinite se folosesc de corpul vostru fizic pentru a emana în realitate, eul vostru nu va fi anihilat.
Din contră, el va fi încorporat fluxului: este de fapt esenţa faptului de a fi multidimensional.
Să ai capacitatea deplasării.


Sunteţi conştienţi cu toţii că vă aflaţi într-un cadru temporal de o profunzime unică. Epoca despre care s-a tot scris şi s-a vorbit, uneori doar în şoaptă, este la picioarele voastre. Este momentul în care omenirea suferă o mutaţie fizică generalizată, evoluând spre o entitate cu totul diferită de ceea ce era cu puţin timp în urmă. În ce constă transformarea? Simplu: oamenii devin fiinţe multidimensionale.

Cuvântul este destul de mare şi acoperă un concept nu mai puţin complex. În orice caz, vă veţi obişnui curând cu el. Oamenii multidimensionali reuşesc să se menţină conştient în mai multe locuri deodată. Ei evoluează spre fiinţe capabile să se transfere instantaneu dintr-o zonă într-alta, conştienţi de amploarea fiinţei lor—a faptului că delimitarea lor ca fiinţe nu este echivalentă cu delimitarea lor corporală; ei sunt în egală măsură prezenţi în mai multe realităţi (vezi Inelia Benz).

Epoca eului multidimensional a sosit, în sfârşit: eul care poate să se transfere conştient de la o realitate la alta; cel care poate realiza bilocaţia sau dispariţia;
cel care poate accesa conştiinţa tetradimensională—fiinţă care percepe, nu cea care gândeşte. Este epoca eului care conştientizează importanţa parţială a gândirii, rolul ei limitat de consiliere.

In schimb, trebuie să ţineţi calea intuiţiei pentru a obţine fuziunea conştiinţei. Fuziunea aspectului masculin, logic, cu cel feminin, afectiv. Scopul este să obţineţi un tot indestructibil din cele două părţi.

A sosit vremea de a merge înainte.
Vă găsiţi la un punct de cotitură, când aveţi nevoie de o schimbare majoră, o renunţare, de fapt o eliberare. Primiţi lângă voi lumina şi spiritul care să vă propulseze de-a lungul existenţei; deveniţi unul cu celelalte aspecte multidimensionale ale eului, faceţi cunoştinţă cu ele. Ele există într-adevăr. Sunt legate de voi şi se folosesc de voi, cârmaci ai sufletului, pentru a purta lumina prin Univers în aceste momente.

Cei dintre noi care s-au ocupat cu detecţia Creatorului Prim nu s-au înşelat în prognozele lor. Într-adevăr, El trimite un val de modificare a frecvenţelor spre zona terestră, a libertăţii de conştiinţă. Acţiunea este în plină desfăşurare în acest moment. Începe aici, într-un ungher al Galaxiei, la marginea Universului.

Experimentul este gigantic, de aceea aţi acceptat atât de repede să participaţi şi voi. Îndrăzniţi. Repetăm: fiţi îndrăzneţi. Urmaţi-vă vocea interioară şi aveţi încredere în ea. Primiţi energia în corpul fizic şi folosiţi-vă de ea. Sfidaţi normele omenirii, doar de asta sunteţi aici.
Amintiţi-vă că sunteţi nişte renegaţi, ca şi noi de altfel.


Unii nu pot, pur şi simplu, să urmeze această rută a conştiinţei, ceea ce nu este un lucru rău. Drumul pe care trebuie să-l parcurgă conştiinţa este foarte anevoios. La capătul lui veţi primi răsplata după care tânjeşte sufletul, deşi va trebui, poate, să luptaţi pentru ea. Deocamdată bâjbâiţi, dar veţi ajunge la un moment în care totul vi se va părea limpede şi veţi şti cum să parcurgeţi instantaneu spaţii interplanetare. Şi cei care vă susţin vor fi recompensaţi. Conştiinţa care se formează pe Pământ va aprinde scânteia unei revoluţii care antrenează restructurarea întregului Univers.Gândiţi la scară mare. Apoi acţionaţi.

Ce sunt eurile multidimensionale? Aţi fost convinşi că există părţi ale voastre unite între ele, care deţin adevăruri ascunse vouă. Într-o oarecare măsură, aşa este. Voi însă, călăuzele, sunteţi cei care vor reuşi să activeze toate acele informaţii stocate în corp, istoria voastră ascunsă.

Cum vă daţi seama când se manifestă celelalte aspecte ale sinelui? Este fie o apariţie extrem de subtila, fie o manifestare violentă. Asta depinde de esenţa sinelui. Vă puteţi trezi într-o bună zi cum, într-o clipită, vă mutaţi dintr-o locaţie într-alta. Asta în cazul manifestării violente. În celălalt caz, se poate să vă plimbaţi şi, privind un manechin în vitrina vreunui magazin, să simţiţi ceva diferit în sinea voastră; o fracţiune de secundă, alunecaţi în alt spaţiu unde este prezentă o versiune simultană a voastră—trăind simultan cu voi.

Aspecte ale eului personal, fără legătură cu realitatea fizică, vor apărea pe nepusă masă, după cum veţi descoperi şi aspecte ale sinelui care locuiesc în spaţiul cosmic, fără nici o legătură cu Pământul Sufletul se va trezi la viaţă. Îşi va cunoaşte toate aspectele, după cum fiecare aspect în parte la va cunoaşte pe toate celelalte.

Veţi conştientiza realităţile simultan după ce veţi menţine frecvenţa şi veţi deveni tetradimensionali. Acesta este doar începutul; mai târziu, veţi putea menţine active cinci şi chiar mai multe dimensiuni simultan.

Redeşteptaţi în voi puterile Creatorului Prim, sfârşind prin a vă transforma în propriul vostru Creator Prim. De la El aţi primit misiunea de a împinge la infinit expansiunea acestui univers şi a celor care provin din el, având în acelaşi timp grijă să le dotaţi pe toate cu canale multidimensionale de transmitere a informaţiei, astfel încât El—omniprezent în creaţie—să-şi regăsească în toate lucrurile şi în toate evenimentele conştiinţa.

Simţiţi cum această capacitate vi se dezvoltă în interior. În principiu, partea cea mai dificilă— şi prin care treceţi acum— e să credeţi în-existenţa reală a puterilor voastre. Corpul spune un lucru şi mintea îl contrazice. Corpul spune ceva iar societatea altceva. Cunoaşterea înseamnă creştere, în special cunoaşterea transformărilor interioare.

Dedicaţi-vă tot timpul pe care îl aveţi misiunii acesteia.

În momentul în care vă veţi putea experimenta capacităţile, va trebui să învăţaţi să le şi folosiţi corect. Sunteţi vegheaţi în permanenţă de divinitate şi experienţele vă sunt oferite pentru a reuşi în misiunea voastră, nu pentru a vă înfrâna. Abia la sfârşit, veţi constata că toate aceste experienţe v-au îmbogăţit. Ca şi cum cineva aruncă grămezi de aur în curte, iar voi ziceţi „Fir-ar să fie, îmi strică gazonul.” Vi se pare că iarba e compromisă din cauza aurului care zace în tot locul.

Obişnuiţi-vă să participaţi activ la toate experienţele pe care le aveţi; folosiţi-vă la maximum de corpul fizic. Simţiţi-vă bine în el, dar fiţi întotdeauna observatori atenţi la tot ce vi se întâmplă, la efectele pe care experienţele le determină asupra voastră şi a celorlalţi, la rezultatele obţinute. Numai aşa veţi fi pregătiţi, în cazul unui eveniment extraordinar, să anticipaţi: „Ce bine! Iată că se apropie. Ce pot învăţa din el?”

Şi dacă nu vi se întâmplă să aveţi astfel de experienţe, comutaţi în universul fanteziei, controlaţi-vă existenţa şi acţionaţi ca şi cum aţi controla experienţa respectivă de îndată ce vi se va ivi ocazia. Trebuie sa procedaţi în acelaşi fel în care o faceţi în vis, când îl conştientizaţi şi daţi ordinul de a nu fi urmărit de Omul Negru sau vreţi să sune clopoţelul înainte de a lua vreo notă proastă.

Ca indivizi, dar şi ca specie, cultivaţi această intenţionalitate asupra vieţii voastre experimentale.

Convergenţa eurilor este pe punctul de a se produce. Ele vin din toate colţurile Universului. Unele te blochează numai când te gândeşti la ele, vederea altora îţi produce un atac de cord. Toate acestea sunt aspecte ale voastre.

Şi Pământul traversează o perioadă a iniţierii.
Ca parte inextricabilă a planetei, iniţierea se extinde asupra voastră. Transformarea Terrei se va răsfrânge prin efect de domino asupra Sistemului Solar. Scopul este fuziunea finala a lumilor, existenţa lor unificată şi relatarea acestei experienţe. Este destinul acestei planete. Este, în acelaşi timp, şi destinul vostru.

Lumea tridimensională va suferi o coliziune a dimensiunilor, nu a Universului în general. Dimensiunile se vor prăbuşi una în alta. Unele sunt de-a dreptul înspăimântătoare. Testul— care constă în transformarea unei realităţi în beneficiul vostru— vă dă prilejul de a scruta energiile şi entităţile aparent întunecate, tocmai pentru a vă facilita fuziunea cu ele, fiindcă şi ele sunt părţi din voi. Aparţin eului multidimensional, pe care voi, făpturi de lumină, îl călăuziţi, întunericul va fi atras spre lumină. Fiţi hotărâţi când treceţi la treabă, Orice ezitare va fi fatala. Mai bine să nu vă apucaţi de treabă dacă nu sunteţi siguri.

Considerăm lumina vehiculul de propagare şi de eliberare a informaţiei, Din contră, întunericul înseamnă controlul şi tăinuirea informaţiei. Conştientizaţi şi trăiţi definiţiile pe care vi le oferim. De la sosirea pe Terra v-aţi angajat prin codul genetic să dispersaţi lumina pentru a provoca transformarea totală a planetei. Vă călăuziţi sufletul, v-aţi identificat cu timonierul lui. Acel fragment stăruie: „Eu stabilesc ritmul, îl acord cu lumina şi cu informaţia; m-am săturat de întuneric.”

V-aţi gândit vreodată că există şi alte aspecte ale voastre care zac în întuneric, în neputinţa de a ieşi de la lumină fără ajutorul vostru? Şi ele vor să ajungă la lumină. Aşteaptă soluţii şi răspunsuri. Sentimentele voastre nu izvorăsc neapărat din forţe obscure, dar sunt expresii ale acestora— din cauza fricii pe care o propagaţi când sunteţi dezinformaţi. Aspectele dezinformate ale eului vostru vă vor căuta pentru a primi informaţii. Cum le veţi sări în ajutor? Doar sunteţi păstrători şi dătători de lumină.Spuneţi-vă în gând: „Vreau ca toate eurile mele să-mi fie alături în călătorie şi să împărtăşească lumina mea.” Este atât de simplu.

Faptul că există o luptă eternă între lumină şi întuneric nu vă este de ajutor. Mai mult vă induce în eroare. Concret, aspecte distincte ale sufletului individual intră în situaţii conflictuale cu ele însele. Duceţi o bătălie împotriva voastră înşivă. Lupta dintre bine şi rău, dintre lumină şi întuneric se duce în interiorul vostru. Extensii sau reîncarnări multidimensionale ale aceleiaşi reuniuni de energii care vă defineşte ca indivizi poartă un război nesfârşit. Necunoaşterea vă produce teamă. Acest univers al Creatorului Prim, în care conştiinţele se manifestă scindat, este caracterizat de dualitate.

Intenţia Creatorului era de a menţine liberul arbitru în vigoare tocmai pentru a se ajunge la o stare haotică, urmată de realinierea energiei şi de conştientizarea omniprezenţei Sale.

Liberul arbitru admite existenţa tuturor posibilităţilor, inclusiv a opoziţiilor. Existenţa opoziţiilor care scindează sinele e la fel de naturală ca şi omniprezenţa Creatorului Prim. Entităţile de care vă temeţi sunt tot parte din voi. De fiecare dată când vă aplecaţi asupra luptei dintre bine şi rău, vă relaţionaţi cu alt aspect al vostru, pe care îl abordaţi dintr-o altă perspectivă.

Ceea ce numiţi voi rău este parte a unui plan mai mare. Vi se pare că vă dăunează şi de aceea îl respingeţi. Ca membri ai Familiei de Lumină, comutaţi între aspecte diferite ale sinelui pentru a vă duce la bun sfârşit misiunea. La stabilirea pe planetă, aţi fost nevoiţi să vă adaptaţi densitatea după cea a planetei şi să preluaţi structura sărăcăcioasă a celor două catene de ADN, motiv pentru care aţi uitat multe. Iar acum, când în sfârşit vă treziţi şi conştientizaţi drumul pe care o veţi lua, acceptaţi şi gândul că atât de mult timp aţi fost propriii voştri duşmani.

Înţelegerea voastră superioară, la care majoritatea nu are acces, provine din calitatea de membri ai Familiei de Lumină. Aţi avut-o de la începutul misiunii pe Pământ, noi doar vă amintim de ea şi trebuie să o acceptaţi. De aceea, acceptaţi şi unificarea cu eurile care vi se par potrivnice. Ele provin din toate nivelurile de existenţă. Propagaţi frecvenţa dragostei — creaţie — şi pe cea a luminii— informaţie — în toate straturile sufletului vostru.

Puteţi acumula prin spirit experienţă în beneficiul Creatorului Prim. Separaţia eurilor vă permite libertatea de mişcare care vă re-întregeşte dacă colectaţi informaţia cuvenită.

Dacă nu depăşiţi acest conflict dintre bine şi rău, îi veţi rămâne captivi pe vecie.
Bogăţia nelimitată a personalităţilor întrunite sub egida aceluiaşi sine se încarnează în atât de multe realităţi paralele, În toate acestea, ca membri ai Familiei de Lumină, veţi aduce cunoaşterea. Alte versiuni ale voastre îşi duc la capăt misiunea în lumi ale reptilelor, ale insectelor ori ale păsărilor. Sunteţi un evantai de personalităţi. În stufosul dosar al reîncarnărilor voastre sunt şi fişe de non-umanoizi.

Împărtăşiţi cu ceilalţi membri ai Familiei de Lumină accesul la realităţile inteligente, chiar compozite. Multe înfăţişări pe care le-aţi luat de-a lungul nenumăratelor voastre existenţe v-ar îngrozi acum, numai că, în perioadele respective, au fost extrem de utile progresului spiritual.
Nu aveţi limitări de reîncarnare pentru o singură specie; sunteţi călători printre toate speciile. La fel de bine cum sunteţi acum oameni, puteţi fi reptile sau orice altă creatură. Finalitatea acestui periplu rezidă în înţelegerea esenţei Creatorului Prim, prin varietatea infinită a fiinţelor cărora le-a dat viaţă.

Cunoscând sistemul din interior, mergeţi la sigur. Propovăduiţi unificarea realităţilor, desecretizarea lor în beneficiul omenirii, care va putea să-şi alunge frică şi să renunţe la inhibiţii. În prealabil, este necesară unificarea eurilor voastre şi observarea fenomenului. În cazul ideal, vă veţi transforma în călători interdimensionali care îşi extrag combustibilul din interiorul superfiinţei proprii (nivelul la care ajungi să ai propria Lumină!!). Vi se poate întâmpla, fiind la muncile câmpului şi discutând cu altcineva, sau la cules de căpşune, să auziţi subit un sunet. Vă veţi scuza spunând: „Sunt apelat. Mă întorc repede.” Vă aşezaţi undeva şi vă eliberaţi personalitatea terestră. În deplin control şi cunoştinţă de cauză, transferaţi acea personalitate unde este nevoie de ea, pentru a spori puterile Familiei de Lumină în acea realitate. Veţi şti precis unde anume.

Cu toţii veţi fi călători asidui printre dimensiuni. Vi se va părea normal ca unul dintre voi, convocat de urgenţă într-o altă dimensiune, să se scuze şi să vă părăsească o perioadă. Călătoriile vor fi făcute conştient şi cu mare satisfacţie a sinelui. Nu va mai fi necesar să citiţi cărţi sau să vedeţi vreun film, fiindcă veţi trăi voi înşivă acele aventuri. Vor fi şi dintre cei care nu vă doresc printre ei, pentru că le sfidaţi zeii.

Nu toţi doresc să fie liberi. Dar voi, membri ai Familiei de Lumină, veţi re-crea un Pământ liber pe de-a-ntregul. Oponenţii voştri vor avea şi ei câştig de cauză. Planeta Vă suferi o scindare temporară. Nu trebuie să forţaţi nota. Colaboraţi în armonie, sprijiniţi-vă reciproc, căutaţi-vă unul pe altul şi susţineţi-vă, pentru a răzbi până la capăt, în ciuda atrocităţii unora din faptele voastre.

Voluntariatul vostru implică menţinerea unei frecvenţe specifice. Momentan, sunteţi implicaţi în frecvenţa luminii, însă tindeţi către frecvenţa dragostei. Habar nu aveţi deocamdată la ce se referă frecvenţa dragostei. Amintiţi în discuţiile voastre despre dragoste şi lumină, dar nu le cunoaşteţi complexitatea şi semnificaţiile profunde. Lumina este informaţie, iar dragostea este creaţie. Informaţi-vă înainte de a crea, Pricepeţi?


Printr-o creştere necontenită, vă veţi apropia de tărâmurile superioare ale recunoaşterii, spărgând zidurile groase ale conştiinţei care v-a ţinut în loc până acum. Un exemplu edificator este cel al frecvenţei în care aţi fost meţinuţi. Experimentul uman a emis pe frecvenţa aceluiaşi post de radio timp de 300.000 de ani. Aceleaşi melodii demodate! Oamenii nu au fost capabili, prin ei înşişi, să găsească alte posturi, aşa că s-au supus vechii frecvenţe. S-a instaurat stare de carantină— sigilarea planetei.

Razele cosmice purtătoare de creaţie, expediate de Creatorul Prim şi de Arhitecţii Săi, au penetrat scutul terestru. Au bombardat Pământul. Au, totuşi, nevoie de un receptor la nivelul solului. Fără acesta, nu ar genera decât haos şi confuzie. Aici interveniţi voi, membri ai Familiei de Lumină, ca receptori ai razelor cunoaşterii. Răspândiţi apoi cunoaşterea printre oameni, generaţi un nou stil de viaţă şi o nouă frecvenţă care Va modifica frecvenţa la nivel planetar.

Trebuie să menţineţi frecvenţa, demarând modificările cu propriul corp, pentru a le propaga apoi în toate direcţiile. Experimentaţi procesul pe propria piele înainte de a-l împărtăşi celorlalţi. Cum anume? Şi realitatea se va transforma în cele din urmă, aducând modificări în raporturile voastre cu ea. Eul singular, tradiţional, va dispărea, făcând loc eului colectiv, care caută să se sincronizeze conştient eului călăuză!

Procesul implică reunirea şi fuzionarea eului multidimensional. Cunoaşterea aprofundată vă va dezvălui pluralitatea eurilor; veţi fi obligaţi să înţelegeţi şi să acceptaţi asta. Există o limită maximă a cunoaşterii imposibil de depăşit fără asumarea identităţii multidimensionale. Numai o reuniune extratemporală conştientă a faţetelor eului permite evoluţia.

Credeţi-ne când vă asigurăm că voi, membri ai Familiei de Lumină, v-aţi documentat în detaliu despre îndelungata manipulare practicată pe planetă înainte de a purcede în misiune, ca orice soldat antrenat intensiv înainte de a fi trimis pe câmpul de bătălie. V-aţi pregătit cu toţii şi aveţi cunoştinţele necesare în voi.

Noi declanşăm doar rememorarea şi activarea conştiinţei pentru a vă determina să faceţi mişcările învăţate. Cu acceptul Vostru, cunoaşterea va erupe din niveluri din ce în ce mai adânci. Cei care sapă ştiu că nu au nevoie decât de ei înşişi. Continuaţi cu investigaţiile şi veţi afla o sumedenie de lucruri dacă vă învingeţi frica.

V-o spunem deschis că frica are un rol important în toată evoluţia, aşa că trebuie să vă obişnuiţi cu ea. Nu o consideraţi dăunătoare. Dacă vă prăbuşiţi în faţa fricii, trebuie să o luaţi de la capăt pentru a simţi ceea ce e necesar ca sa o învingeţi. Spuneţi-vă: „Îmi voi transfera frica. O înţeleg ca parte din plan. Sunt convins că mă poate ajuta.” Ţineţi minte, acolo unde începe frica se sfârşeşte puterea voastră de a crea prin gând. Trebuie să ştiţi că viaţa înseamnă să-ţi înfrunţi frica. Priviţi evenimentele din viaţă şi controlul pe care îl exercitaţi asupra lor. Le creaţi pentru a vă sprijini. Pentru asta v-aţi pregătit. Pentru asta sunteţi programaţi.
 
Innovation Blogs - BlogCatalog Blog DirectoryDirector web luxdesign28.ro>ClickLink.ro